СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Militia saeculi“ и „militia christi“ в двете писма на Павлин от Нола († 431) до Криспиниан


Автори:
Росен Миланов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 194-201
DOI: https://doi.org/10.54664/STTT2608

Резюме:


В епистоларния корпус на големия латински християнски поет и писател от V в. Павлин от Нола († 431) присъстват две писма до войник, на име Криспиниан, където са разкрити възгледите на автора за военната служба (militia). В настоящата статия се разглежда езикът и стилът на споменатите писма; търсят се доводите срещу военното служение в света и начинът, по който са защитени те. Militia saeculi според Павлин е несъвместима с пълноценния християнски живот. Последната част от статията разглежда характера, спецификите и плодовете на християнската алтернатива на военната служба – служението на Христос, което също е назовано с думата militia – militia Christi.


Ключови думи:

латинска литература; християнство; военна служба; християнски живот; аскеза.

Изтегляне


219 изтегляния от 21.12.2022 г.