СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: За произхода на фразите и тяхната употреба (Яна Сивилова. „Археология на фразата…“)


Автори:
Даниела Константинова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 103-105
DOI: https://doi.org/10.54664/XUIW8852

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


176 изтегляния от 30.6.2023 г.