СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 2023 / Том 32 / Брой 1

Статии

„Дърветата дързостно клатят глави“. Екокритични идеи в избрани ганайски стихове
Филомена Йебуа Филип Фрайтъз Пол Отуу Джеймз Мену
DOI: https://doi.org/10.54664/OPLQ9956
(изтегляния 305 от 30.6.2023 г.)

Смехът по време на криза
Анита Тодоранова
DOI: https://doi.org/10.54664/XCCR5999
(изтегляния 203 от 30.6.2023 г.)

Авторите в броя

(изтегляния 195 от 30.6.2023 г.)

Указания

(изтегляния 157 от 30.6.2023 г.)