СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За връзката „интелект – хитрост“ в българската езикова картина на света


Автори:
Илияна Димитрова Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 34-43
DOI: https://doi.org/10.54664/RTOG2453

Резюме:


This paper examines some Bulgarian phrases, idioms, proverbs, and sayings related to being cunning. The linguocultural analysis points to a close relationship between intellect and cunning in the Bulgarian linguistic picture of the world. The research also shows that the Bulgarian phrases, idioms, proverbs, and sayings related to being cunning have mainly positive connotations in the Bulgarian mentality.


Ключови думи:

Bulgarian linguistic picture of the world; being cunning; mentality.

Изтегляне


430 изтегляния от 30.6.2023 г.