СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хапаксите в Дионисиевия превод на Словата за Лазар и Богаташа от св. Йоан Златоуст


Автори:
Захари Мишев Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", България

Страници: 158-164
DOI: https://doi.org/10.54664/SCQX8930

Резюме:


В статията се представят регистрираните хапакси в Дионисиевия превод на Словата за Лазар и Богаташа от св. Йоан Златоуст, което дава информация за преводаческата техника на Дионисий Дивни и влиянието на творческия му подход за лексикалното обогатяване на българския книжовен език през XIV в. В резултат на ексцерпирания лексикален материал може да се обобщи, че книжовникът е не само изкусен преводач, но се явява и новатор, като употребява словоформи, въведени от него, които не се откриват в други славянски текстове.


Ключови думи:

hapax legomena; Дионисий Дивни; среднобългарски превод; Маргарит; Йоан Златоуст

Изтегляне


183 изтегляния от 19.12.2023 г.