СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Семантичното развитие на думата като семасиологичен проблем


Автори:
Станьо Георгиев

Страници: 6-14

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1524 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
France  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Greece  (2) / United Kingdom  (25) / Europe  (6) / United States  (103) / Germany  (40) / NA (1142) / Macedonia  (2) / Russian Federation  (9) / China  (4) / Sweden  (1) / Bulgaria  (164) / Poland  (4) / Malta  (11) / Croatia  (1) / Italy  (1) / Ukraine  (4)