СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1992 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 610 от 15.1.2018 г.)

Списание "Проглас" е идея, която вече се осъществява
Георги Данчев

(изтегляния 538 от 15.1.2018 г.)

Семантичното развитие на думата като семасиологичен проблем
Станьо Георгиев

(изтегляния 1487 от 15.1.2018 г.)

Удвояването на предлозите 'в' и 'с' в българския език
Иван Харалампиев

(изтегляния 1743 от 15.1.2018 г.)

Устните упражнения в обучението по пунктуация
Мария Русинова

(изтегляния 1746 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода и строежа на думата 'проглас'
Людвиг Селимски

(изтегляния 671 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Научна сесия в памет на професор Велчо Велчев
Димитър Кенанов

(изтегляния 534 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Из живота на Славейковото общество
Елена Налбантова

(изтегляния 546 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Втора конференция по проблемите на българската разговорна реч
Мариана Георгиева Анелия Петкова

(изтегляния 532 от 25.5.2018 г.)

In Memoriam (90 години от рождението на чл. кореспондент Кирил Мирчев)
Дора Иванова-Мирчева

(изтегляния 663 от 14.3.2019 г.)