СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1992 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 526 от 15.1.2018 г.)

Списание "Проглас" е идея, която вече се осъществява
Георги Данчев

(изтегляния 458 от 15.1.2018 г.)

Семантичното развитие на думата като семасиологичен проблем
Станьо Георгиев

(изтегляния 1312 от 15.1.2018 г.)

Удвояването на предлозите 'в' и 'с' в българския език
Иван Харалампиев

(изтегляния 1571 от 15.1.2018 г.)

Устните упражнения в обучението по пунктуация
Мария Русинова

(изтегляния 1564 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода и строежа на думата 'проглас'
Людвиг Селимски

(изтегляния 579 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Научна сесия в памет на професор Велчо Велчев
Димитър Кенанов

(изтегляния 450 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Из живота на Славейковото общество
Елена Налбантова

(изтегляния 460 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Втора конференция по проблемите на българската разговорна реч
Мариана Георгиева Анелия Петкова

(изтегляния 455 от 25.5.2018 г.)

In Memoriam (90 години от рождението на чл. кореспондент Кирил Мирчев)
Дора Иванова-Мирчева

(изтегляния 550 от 14.3.2019 г.)