СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1992 / Том 6 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 157 от 15.1.2018 г.)

Списание "Проглас" е идея, която вече се осъществява
Георги Данчев
(изтегляния 154 от 15.1.2018 г.)

Удвояването на предлозите 'в' и 'с' в българския език
Иван Харалампиев
(изтегляния 360 от 15.1.2018 г.)

Устните упражнения в обучението по пунктуация
Мария Русинова
(изтегляния 526 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За произхода и строежа на думата 'проглас'
Людвиг Селимски
(изтегляния 152 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Научна сесия в памет на професор Велчо Велчев
Димитър Кенанов
(изтегляния 122 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Из живота на Славейковото общество
Елена Налбантова
(изтегляния 127 от 25.5.2018 г.)

Хроника: Втора конференция по проблемите на българската разговорна реч
Анелия Петкова Мариана Георгиева
(изтегляния 143 от 25.5.2018 г.)

In Memoriam (90 години от рождението на чл. кореспондент Кирил Мирчев)
Дора Иванова-Мирчева
(изтегляния 73 от 14.3.2019 г.)