СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Хроника: Юбилейна научна сесия, посветена на чл.-кор. на БАН проф. К. Мирчев, проф. д-р Ст. Стойков и проф. К. Попов


Автори:
Антон Гецов Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 108-110

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


579 изтегляния от 25.5.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (415) / Bulgaria  (30) / Canada  (1) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (1) / Germany  (32) / Russian Federation  (10) / Serbia  (1) / Sweden  (4) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (24) / United States  (53)