СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1993 / Том 7 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 605 от 15.1.2018 г.)

От диалектология към социолингвистика
Михаил Виденов

(изтегляния 795 от 15.1.2018 г.)

Украса и художествено своеобразие на аджарските дамаскини от XVII век (I част)
Невяна Дончева-Панайотова

(изтегляния 1031 от 15.1.2018 г.)

Старобългаристичните приноси на Константин Радченко
Димитър Кенанов

(изтегляния 538 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: Четири научни срещи с Търново
Зденек Урбан

(изтегляния 619 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За Йовковите "Немили-Недраги"
Галина Ангелова

(изтегляния 651 от 15.1.2018 г.)

Научно съобщение: За някои особености на работата върху кратък литовско-български речник
Пенка Пехливанова Дануте Балшайтите Михаил Виноградов

(изтегляния 623 от 15.1.2018 г.)

Хроника: Научна сесия за Яворов
Димитър Михайлов

(изтегляния 611 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Темпорум ватес
Василена Тодоранова

(изтегляния 663 от 25.5.2018 г.)