СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за недамскиновите слова в дамаскините (Слово за Рождество Богородично в Тихонравовия дамаскин)


Автори:
Елка Мирчева

Страници: 11-22

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


788 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (570) / Austria  (1) / Bulgaria  (47) / Canada  (2) / China  (7) / Cote D'Ivoire  (1) / Germany  (37) / Hungary  (1) / Russian Federation  (9) / Sweden  (4) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (80)