СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на граматическата интерференция при усвояване на словореда на простото изречение в немския език от бълагрски ученици


Автори:
Любомир Велев

Страници: 62-75

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1295 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (561) / Austria  (30) / Bulgaria  (294) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (38) / France  (2) / Germany  (170) / Greece  (2) / Poland  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (6) / Serbia  (2) / Slovakia  (1) / Spain  (2) / Sweden  (5) / Switzerland  (5) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (27) / United States  (136)