СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 145 от 15.1.2018 г.)

Към стилистичната характеристика на метафората
Христина Станева
(изтегляния 369 от 15.1.2018 г.)

Три требника от XVII век в светлината на езиковата диахрония
Мариана Цибранска
(изтегляния 149 от 15.1.2018 г.)

Думам "Dicere"
Збигнев Русек
(изтегляния 167 от 15.1.2018 г.)

Моделът theatrum-mundi в "Кукла" на Болеслав Прус - аспекти на присъствие
Маргрета Григорова
(изтегляния 186 от 15.1.2018 г.)

Диктовките в обучението по пунктуация
Мария Русинова
(изтегляния 1650 от 15.1.2018 г.)

За една иманентна история на драмата
Красимир Петров
(изтегляния 150 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Зад бариерата на видимото
Георги Гърдев
(изтегляния 200 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Anthony Brennan. Onstage and Offstage Worlds in Shakespeare`s Plays
Пламен М. Батенбергски
(изтегляния 150 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Доцент Йордан Еленски на седемдесет години
Сийка Гочева
(изтегляния 53 от 15.3.2019 г.)

In Memoriam
(изтегляния 58 от 15.3.2019 г.)