СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 586 от 15.1.2018 г.)

Към стилистичната характеристика на метафората
Христина Станева

(изтегляния 2341 от 15.1.2018 г.)

Три требника от XVII век в светлината на езиковата диахрония
Мариана Цибранска

(изтегляния 704 от 15.1.2018 г.)

Думам "Dicere"
Збигнев Русек

(изтегляния 712 от 15.1.2018 г.)

Моделът theatrum-mundi в "Кукла" на Болеслав Прус - аспекти на присъствие
Маргрета Григорова

(изтегляния 878 от 15.1.2018 г.)

Диктовките в обучението по пунктуация
Мария Русинова

(изтегляния 4202 от 15.1.2018 г.)

За една иманентна история на драмата
Красимир Петров

(изтегляния 661 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Зад бариерата на видимото
Георги Гърдев

(изтегляния 948 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Anthony Brennan. Onstage and Offstage Worlds in Shakespeare`s Plays
Пламен М. Батенбергски

(изтегляния 596 от 15.1.2018 г.)

Годишнина: Доцент Йордан Еленски на седемдесет години
Сийка Гочева

(изтегляния 546 от 15.3.2019 г.)

In Memoriam

(изтегляния 508 от 15.3.2019 г.)