СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Моделът theatrum-mundi в "Кукла" на Болеслав Прус - аспекти на присъствие


Автори:
Маргрета Григорова

Страници: 90-97

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


194 изтегляния от 15.1.2018 г.