СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За една иманентна история на драмата


Автори:
Красимир Петров

Страници: 104-110

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


231 изтегляния от 15.1.2018 г.