СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Несистемни различия в рода на думите от българската и украинската близка лексика


Автори:
Гочо Гочев

Страници: 111-116

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


190 изтегляния от 15.1.2018 г.