За някои елементи от руския речев етикет в текста на художествено произведение и предаването им при превод на български език


Надка Ангелова

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


134 изтегляния от 15.1.2018 г.
Bulgaria / China / Cote D'Ivoire / France / Germany / Luxembourg / Russian Federation / Ukraine / United Kingdom / United States