СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Рецензия: Ценка Иванова. Сборник в чест на XI международен славистичен конгрес


Автори:
Радка Кърпачева

Страници: 129-134

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


175 изтегляния от 15.1.2018 г.