СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към стилистичната характеристика на метафората


Автори:
Христина Станева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


284 изтегляния от 15.1.2018 г.