СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Три требника от XVII век в светлината на езиковата диахрония


Автори:
Мариана Цибранска

Страници: 14-19

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


164 изтегляния от 15.1.2018 г.