СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пословицим записани от П. Р. Славейков, и паралелните им кножовни сентенции в два сборника със смесено съдържание от Севлиево


Автори:
Георги Данчев

Страници: 30-35

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


267 изтегляния от 15.1.2018 г.