СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското Възраждане и световната цивилизация. Паисий Хилендарски и Йеросхимонах Спиридон


Автори:
Николай Аретов

Страници: 50-63

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


688 изтегляния от 15.1.2018 г.