СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 234 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 234 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 280 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 470 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 752 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 274 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 207 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 128 от 15.3.2019 г.)