СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 196 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 190 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 218 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 301 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 597 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 215 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 168 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 94 от 15.3.2019 г.)