СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 501 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет

(изтегляния 533 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер

(изтегляния 608 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков

(изтегляния 868 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов

(изтегляния 1385 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев

(изтегляния 676 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова

(изтегляния 481 от 15.1.2018 г.)

Абонамент

(изтегляния 362 от 15.3.2019 г.)