Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 122 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 124 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 146 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 189 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 349 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 119 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 112 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 35 от 15.3.2019 г.)