СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 220 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 214 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 250 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 367 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 669 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 245 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 188 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 111 от 15.3.2019 г.)