СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание
(изтегляния 166 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет
(изтегляния 160 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер
(изтегляния 181 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков
(изтегляния 255 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов
(изтегляния 532 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев
(изтегляния 181 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова
(изтегляния 142 от 15.1.2018 г.)

Абонамент
(изтегляния 64 от 15.3.2019 г.)