СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проглас, 1994 / Том 8 / Брой 3

Статии

Съдържание

(изтегляния 557 от 15.1.2018 г.)

30 години Филологически факултет

(изтегляния 594 от 15.1.2018 г.)

Славянска текстология
Уйлям Федер

(изтегляния 676 от 15.1.2018 г.)

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката
Кирил Цанков

(изтегляния 949 от 15.1.2018 г.)

Ритъмът и стихотворната стъпка при превод
Паисий Христов

(изтегляния 1483 от 15.1.2018 г.)

Иван Вазов и Николае Скуртеску
Пирин Бояджиев

(изтегляния 736 от 15.1.2018 г.)

Рецензия: Внушителната сила на романния триптих
Маргрета Григорова

(изтегляния 542 от 15.1.2018 г.)

Абонамент

(изтегляния 421 от 15.3.2019 г.)