СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Речевият етикет като проблем на социолингвистиката


Автори:
Кирил Цанков

Страници: 43-50

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


926 изтегляния от 15.1.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (664) / Bulgaria  (78) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (2) / France  (2) / Germany  (36) / Hungary  (1) / Russian Federation  (8) / Sweden  (3) / Turkey  (1) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (25) / United States  (98)