СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Неусложнени и усложнени смислови отношения между компонентите на безсъюзните сложни изречения


Автори:
Иван Недев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


124 изтегляния от 15.1.2018 г.