СПИСАНИЕ "ПРОГЛАС"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Членуване на собствени имена в диалекта на бесарабското село Калчево


Автори:
Светлана Курдова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


184 изтегляния от 15.1.2018 г.