Societas Classica
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Societas Classica, 2009 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 202 от 21.5.2018 г.)

Плутарх и римското право
Веселин Стойков Надежда Амуджиева
(изтегляния 300 от 21.5.2018 г.)

Some Methodological Aspects in Teaching Latin in Medicine
Веселин Стойков Надежда Амуджиева
(изтегляния 468 от 21.5.2018 г.)

Оракулът на Зевс в Додона
Иванка Дончева
(изтегляния 626 от 21.5.2018 г.)

Култът към Марс в провинция Долна Мизия
Пепа Лунгарова
(изтегляния 265 от 21.5.2018 г.)

За култа към Минерва в Novae
Павлина Владкова
(изтегляния 224 от 21.5.2018 г.)

Монтанизмът в Рим
Павел Стефанов
(изтегляния 211 от 21.5.2018 г.)

Религии и етика в Китай
Бора Беливанова
(изтегляния 203 от 21.5.2018 г.)

The Idea of The Other and China as Its Ultimate Illustration
Павел Петков
(изтегляния 192 от 21.5.2018 г.)

Джамиите–между религията и политиката
Таня Иванова
(изтегляния 227 от 21.5.2018 г.)

Религията в съвременна Япония
Катя Маринова
(изтегляния 375 от 21.5.2018 г.)

Функции и грешки в употребата на хоноратива в японския език
Магдалена Василева
(изтегляния 213 от 21.5.2018 г.)

Религията при циганите/ромите като средство за адаптиране към околния свят
Велчо Кръстев Евгения Иванова
(изтегляния 694 от 21.5.2018 г.)

Γλωσσικη συνειδηση στα Βαλκανια 18οσ – 20οσ αιùνασ
Димитриос Румпос
(изтегляния 271 от 21.5.2018 г.)

Църковни фразеологизми в ежедневния новогръцки език
Кацелу Георгия
(изтегляния 144 от 21.5.2018 г.)