STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 455 от 27.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 261 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz
(изтегляния 482 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова
(изтегляния 517 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева
(изтегляния 920 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова
(изтегляния 350 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова
(изтегляния 788 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko
(изтегляния 266 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов
(изтегляния 305 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов
(изтегляния 517 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева
(изтегляния 324 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич
(изтегляния 248 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска
(изтегляния 309 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski
(изтегляния 360 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła
(изтегляния 239 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов
(изтегляния 290 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек
(изтегляния 256 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko
(изтегляния 342 от 27.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 416 от 27.7.2018 г.)