STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 199 от 27.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 97 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz
(изтегляния 137 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова
(изтегляния 156 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева
(изтегляния 150 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова
(изтегляния 102 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова
(изтегляния 113 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko
(изтегляния 92 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов
(изтегляния 102 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов
(изтегляния 203 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева
(изтегляния 89 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич
(изтегляния 87 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска
(изтегляния 87 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski
(изтегляния 110 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła
(изтегляния 94 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов
(изтегляния 104 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек
(изтегляния 88 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko
(изтегляния 126 от 27.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 162 от 27.7.2018 г.)