STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 413 от 27.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 239 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz
(изтегляния 363 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова
(изтегляния 468 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева
(изтегляния 793 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова
(изтегляния 302 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова
(изтегляния 741 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko
(изтегляния 244 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов
(изтегляния 273 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов
(изтегляния 464 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева
(изтегляния 280 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич
(изтегляния 230 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска
(изтегляния 281 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski
(изтегляния 324 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła
(изтегляния 218 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов
(изтегляния 263 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек
(изтегляния 227 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko
(изтегляния 318 от 27.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 380 от 27.7.2018 г.)