STUDIA PHILOLOGICA
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

STUDIA PHILOLOGICA, 2017 / Том 36 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 486 от 27.7.2018 г.)

Предговор
(изтегляния 282 от 27.7.2018 г.)

A Cognitive Approach to the Nature of Literary Genres
Karolina Dobrosz-Michiewicz
(изтегляния 911 от 27.7.2018 г.)

Фестивалът в развитието на културните индустрии
Христина Христова
(изтегляния 559 от 27.7.2018 г.)

Език и култура на медиите – факти и тенденции
Стоянка Мицева
(изтегляния 1131 от 27.7.2018 г.)

Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците
Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова
(изтегляния 394 от 27.7.2018 г.)

Комуникативни аспекти на медицинския дискурс
Надежда Николова
(изтегляния 835 от 27.7.2018 г.)

Metaphor and its Communication Capabilities in Terms of Image Creation
Anna Baraсska-Szmitko
(изтегляния 286 от 27.7.2018 г.)

Как социалните медии промениха радиото
Георги Игнатов
(изтегляния 345 от 27.7.2018 г.)

Превод на текст, съдържащ програмен код
Стефан Стефанов
(изтегляния 589 от 27.7.2018 г.)

Студентската (де)мотивация за учене
Янка Коева
(изтегляния 397 от 27.7.2018 г.)

Лексема влах в славянских языках
Милош Макевич
(изтегляния 277 от 27.7.2018 г.)

Евгения Марс и Ана Карима – отново за писателките и канона
Кичка Кусева-Персенска
(изтегляния 350 от 27.7.2018 г.)

Obecność Eneidy wergiliusza w zachodniej literaturze modernistycznej
Jakub Jurkowski
(изтегляния 391 от 27.7.2018 г.)

Paradoksy kultury. Przypadek Pawła Hulki-Laskowskiego i Stanisława Brzozowskiego
Katarzyna Przybyła
(изтегляния 254 от 27.7.2018 г.)

„Пътят“ на Кормак Маккарти и човешката същност
Александър Христов
(изтегляния 314 от 27.7.2018 г.)

Писатели – президенти: Вацлав Хавел и Блага Димитрова
Вероника Шведек
(изтегляния 291 от 27.7.2018 г.)

European Idea of Translation from a Bakhtinian Perspective
Agata Mikołajko
(изтегляния 365 от 27.7.2018 г.)

За авторите
(изтегляния 446 от 27.7.2018 г.)