Римният пренос в стихотворния превод от руски на български език – употреби и злоупотреби


Мариана Шопова-Христова

Резюме:


Ключови думи:

стихотворен превод, рими, римен пренос, руска поезия

Изтегляне


24 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States