Превод на испанска литература през българското възраждане – „Иванъ Воинъ-тъ“, един неизследван досега източник


Стефка Кожухарова

Резюме:


Ключови думи:

Възраждане, превод, приказка, побългаряване

Изтегляне


46 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United States