Превод на текст, съдържащ програмен код


Стефан Стефанов

Резюме:


Ключови думи:

превод, програмен код, променливи, контейнери, непреводимо съдържание, локализация

Изтегляне


161 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Europe / France / Germany / Russian Federation / Senegal / Turkey / Ukraine / United Kingdom / United States