Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност


Катя Маринова

Резюме:


Ключови думи:

фразеологични единици, фразеологични еквиваленти, фразео- логични аналози, формални фразеологични еквиваленти

Изтегляне


35 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United States