Фразеологичните единици с компонент ръка/ръце в българския и в японския език и тяхната еквивалентност


Катя Маринова

Резюме:


Ключови думи:

фразеологични единици, фразеологични еквиваленти, фразео- логични аналози, формални фразеологични еквиваленти

Изтегляне


82 изтегляния от 27.7.2018 г.
Azerbaijan / Bulgaria / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States