Ролята на социалните задачи и технологиите за подобряване на умението за писмена комуникация на чужд език


Кръстанка Божинова

Резюме:


Ключови думи:

писмено изразяване, трети език, интеркултурна компетентност, учене чрез задачи, информационни и комуникационни технологии

Изтегляне


73 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States