Мултипликационната същност на методиката, приложена във „Великотърновският език“


Катя Исса

Резюме:


Ключови думи:

научноизследователска методика; теренни проучвания зад граница; непринудена реч на българската емиграция

Изтегляне


91 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States