Студентската (де)мотивация за учене


Янка Коева

Резюме:


Ключови думи:

мотивация, демотивация, процес на учене, управленска стратегия.

Изтегляне


99 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States / Vietnam