Към въпроса за същността на граматичната категория степен в руския език


Енчо Тилев

Резюме:


Ключови думи:

граматични категории, степен, руски език

Изтегляне


104 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Cote D'Ivoire / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States