Специфика на търговската номенклатура; в частност – продуктово име


Цвета Добрева

Резюме:


Ключови думи:

лингвистика, ономастика, маркетинг, търговска номенклатура

Изтегляне


24 изтегляния от 27.7.2018 г.
Austria / Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States