Лексема влах в славянских языках


Милош Макевич

Резюме:


Ключови думи:

лексикология, влах, славянские языки, этимология

Изтегляне


26 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States