Лексема влах в славянских языках


Милош Макевич

Резюме:


Ключови думи:

лексикология, влах, славянские языки, этимология

Изтегляне


70 изтегляния от 27.7.2018 г.
Austria / Bulgaria / Europe / Germany / Latvia / Macedonia / Romania / Russian Federation / Senegal / Serbia / Ukraine / United Kingdom / United States