Фразеологични единици с компонент око“. Българско-полски паралели


Гиноева Овчарова

Резюме:


Ключови думи:

фразеологични единици, българско-полски паралели

Изтегляне


89 изтегляния от 27.7.2018 г.
Brazil / Bulgaria / Europe / Germany / Poland / Romania / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States