Мотивът „среща със самодивска сватба“ в устните фолклорни разкази


Цветомира Кюркчиева

Резюме:


Ключови думи:

среща, самодиви, сватба, устни разкази, народна вяра

Изтегляне


24 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States