Между поезията, песента и вярата – за християнските елементи в песните на акустичната група „Точка БГ“


Дорота Трела

Резюме:


Ключови думи:

музика; поезия; християнство

Изтегляне


19 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States