За превода на разговорните фразеологизми (върху материал от романа „Числа“ на Виктор Пелевин)


Александър Петров

Резюме:


Ключови думи:

постмодернизъм, фразеологизми, преводачески похвати, стилистични особености

Изтегляне


32 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States