За превода на разговорните фразеологизми (върху материал от романа „Числа“ на Виктор Пелевин)


Александър Петров

Резюме:


Ключови думи:

постмодернизъм, фразеологизми, преводачески похвати, стилистични особености

Изтегляне


78 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Macedonia / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States