Език и култура на медиите – факти и тенденции


Стоянка Мицева

Резюме:


Ключови думи:

език, култура, медии, текст, общество, професионализъм

Изтегляне


116 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Europe / Germany / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United Kingdom / United States