Симбиозата между пиар и журналистика – гледната точка на практиците


Десислава Андреева Фани Маздрашка-Михова

Резюме:


Ключови думи:

медии, пиар,журналистически стандарти, анкета

Изтегляне


27 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States