Комуникативни аспекти на медицинския дискурс


Надежда Николова

Резюме:


Ключови думи:

комуникация, комуникативна толерантност, медицински дискурс, общуване, лекар, пациент.

Изтегляне


58 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Poland / Russian Federation / Senegal / Ukraine / United States