Как социалните медии промениха радиото


Георги Игнатов

Резюме:


Ключови думи:

радио, социални мрежи, дигитални медии, технологии за радиоразпръскване

Изтегляне


28 изтегляния от 27.7.2018 г.
Bulgaria / Germany / Russian Federation / Ukraine / United States