Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: „Времето“ като аспект в творбата (избрани примери на твор- би от полски концептуални художници, собствени и студентски творби)


Автори:
Артур Хшановски Академия за изящни изкуства на „Владимир Стржемински“ в Лодз (Полша)

Страници: 197-202

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


79 изтегляния от 22.2.2021 г.