Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Приложение към: Несвоевременни разсъждения за два монумента. Между архитектурата, скулптурата и мястото.


Автори:
Антон Данаилов Национална художествена академия, България

Страници: 206-207

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


84 изтегляния от 22.2.2021 г.