Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Майстори на съвременното текстилно изкуство – Маруся Калимерова, Златка Андреева и Ния Дечева


Автори:
Лаура Димитрова Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България

Страници: 130-137

Резюме:

This article concerns the oeuvre of three established Bulgarian textile artists: Marussia Kalimerova, Zlatka Andreeva and Nia Decheva in the postmodern situation.


Ключови думи:

textile art; postmodernism; destruction; eclecticism; ambivalent functions.

Изтегляне


102 изтегляния от 22.2.2021 г.