Визуални изследвания
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Идеята за преходността в портретирането при Петр Йедличка и Николай Русчуклиев


Автори:
Богдан Александров Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България

Страници: 166-170

Резюме:

An atempt to identfy Transience, the true essence of portraiture, which has become active in our time, by comparing and analyzing portrait cycles of the artists Petr Yedlicka and Nikolay Ruschukliev.


Ключови думи:

transience; portraiture; portrait; alienation; Petr Yedlicka; Nikolay Ruschukliev.

Изтегляне


96 изтегляния от 22.2.2021 г.