VTU Review: Studies in the Humanities and Social Sciences
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Book Review: Imaginings. Translating the Other, Translating the Self in Narratives about Migration and Terrorism by Alexandra Glavanakova


Автори:
Pavel Petkov

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


65 изтегляния от 13.3.2019 г.